Μέσω Πανελληνίων η εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα από το 2017-2018


Αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στις σχολές του Λιμενικού Σώματος — Ελληνική Αγροφυλακή καθώς πλέον θα γίνεται μέσω του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ακόμη σε αυτό υπάρχει η δυνατότητα να συνάπτονται συμβάσεις με δήμους με λιγότερους από 5.000 κατοίκους για ακτοπλοϊκή σύνδεση, την προστασία των εργαζομένων στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, αλλά και απαγόρευση σε οικονομικούς φορείς και αναγνωρισμένους οργανισμούς ασφαλείας (νηογνώμονες) να απασχολούν στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά τη συνταξιοδότησή τους, είναι μεταξύ των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω του opengov.

Το πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» αποτελείται από 104 άρθρα, ενώ επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε θέματα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του υπουργείου.

Μέσω Πανελληνίων η εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα

Για πρώτη φορά πλέον η εισαγωγή στις σχολές δόκιμων σημαιοφόρων, υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων, θα ρυθμίζεται από το 2017 - 2018 με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ παρέχεται το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στα ναυτικά νοσοκομεία, στους υπαλλήλους του υπουργείου εν ενεργεία και συνταξιούχων.

Προστασία των εργαζομένων στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις

Σημαντική παράμετρος του πολυνομοσχεδίου του υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή, αποτελεί η προστασία των εργαζομένων στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, καθώς πριν την έναρξη δρομολογίων οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υποχρεούνται να έχουν εξοφλήσει τις πάσης φύσης αποδοχές του πληρώματος, αλλά και τις αναλογούσες εισφορές. Σε διαφορετική περίπτωση και με προθεσμία 15 ημερών, αν η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν συμμορφωθεί, θα επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου του πλοίου ή στην περίπτωση που αφορά σύναψη σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, ο υπουργός δύναται να απορρίψει την αίτηση δρομολόγησης.

Επίσης, για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει ο απόπλους ενός πλοίου για πάνω από 90 λεπτά, ο μεταφορέας θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στον επιβάτη, που περιλαμβάνει το αντίτιμο του εισιτηρίου για αυτόν και το όχημα, ενώ αν επιβάτης συμφωνήσει, η εταιρεία έχει δικαίωμα να τον προωθήσει στον προορισμό του εντός 24ωρών.

Σημαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι, θα απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους, που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του υπουργείου Ναυτιλίας, να απασχολούν με οποιοδήποτε σχέση εργασίας έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του υπουργείου για χρονικό διάστημα τριών ετών τουλάχιστον, μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του.

Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους αναγνωρισμένους οργανισμούς ασφαλείας (νηογνώμονες).

Επίσης, θεσπίζεται τέλος πλοίων αναψυχής και ημεροπλοίων υπέρ του δημοσίου και το οποίο βαρύνει τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια.

Επιτροπή σχεδιασμού για την ανάπτυξη λιμένων

Για το θέμα της ανάπτυξης λιμένων συγκροτείται επιτροπή σχεδιασμού και ανάπτυξης στην οποία θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, ενώ συστήνεται συμβούλιο συνδυασμένων μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των νησιωτών, αλλά και η μείωση του μεταφορικού κόστους, με την καλύτερη οργάνωση των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών δρομολογίων.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης διατάξεις με τις οποίες εκδημοκρατίζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσιακές μεταβολές των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, όπου τυποποιούνται τα κριτήρια τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων και διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των στελεχών.

Καμία μετάθεση, απόσπαση ή μετάταξη δεν είναι πλέον επιτρεπτή χωρίς γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου, ενώ η σύνθετη διοικητική διαδικασία ολοκληρώνεται με την κύρωση των πινάκων των μετατιθέμενων στελεχών από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα κριτήρια μεταθέσεων των στελεχών του Λ.Σ.

Καθορίζονται σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων, προκειμένου αφενός να εξυπηρετηθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες, αφετέρου να προστατευτεί η ομαλή οικογενειακή ζωή των στελεχών του Λιμενικού.

Συγκεκριμένα, για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών του λιμενικού λαμβάνονται πλέον υπόψη τρεις κατηγορίες κριτηρίων, ήτοι υπηρεσιακά (τα οποία συνδέονται με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες), κοινωνικά (τα οποία συνδέονται με την προσωπική κατάσταση των στελεχών) και αντικειμενικά (τα οποία συνδέονται με τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών).

Λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι ή οι γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή οι γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα να μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.

Καθιερώνεται ο θεσμός των εκτάκτων μεταθέσεων για περιοριστικά αναφερόμενους λόγους, στους οποίους πλέον περιλαμβάνονται οι αποδεδειγμένοι και ειδικά αιτιολογημένοι υπηρεσιακοί λόγοι. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στον ίδιο τόπο μετάθεσης ορίζεται σε οκτώ χρόνια από πέντε που είναι μέχρι σήμερα.

Προτείνεται επίσης η ενσωμάτωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., των αρμοδιοτήτων της και προσωπικού της, στην διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει!


Προσθήκη στα αγαπημένα

17 Feb 2017


Προωθημενεσ επιχειρησεις περισσότερες καταχωρήσεις

Paladar

Paladar

in ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

To Paladar είναι εδώ για να καλύψει τις ανάγκες σας για μία γαστρονομική εμπειρία. Στο Paladar έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε σε συνεργασία με εμάς ένα ειδικό για την περίσταση μενού αποκλειστικά για εσάς και τους καλεσμένους σας...

Ψήνω & Δίνω Λουτράκι

Ψήνω & Δίνω Λουτράκι

in ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΕΣ, FAST FOOD

Απολαύστε σε ξεχωριστό περιβάλλον τις γεύσεις του Ψήνω & Δίνω! Δίπλα στους Καταρράκτες του Λουτρακίου, ακριβώς πάνω στη μαγευτική παραλία στο Κολωνάκι Λουτρακίου... Καλή διασκέδαση!

Καφεκοπτείο Μούρτης

Καφεκοπτείο Μούρτης

in ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ

Το καφεκοπτείο ΜΟΥΡΤΗΣ από το 1987 γνωρίζει όσο κανείς άλλος την τέχνη του καφέ. Οι μοναδικές ποικιλίες, οι ξεχωριστές γεύσεις, το μεράκι και η βαθιά γνώση των μυστικών του καφέ μεταφέρονται με προσοχή από γενιά σε γενιά και έχουν κάνει το ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙ

Πασχαλίτσες

Πασχαλίτσες

in ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 40 ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.500τ.μ

Προσφατα Αρθρα

Δίχτυα ενός εκατομμυρίου ευρώ θα κρατήσουν τις τσούχτρες μακριά από τον Κορινθιακό

Δίχτυα ενός εκατομμυρίου ευρώ θα κρατήσουν τις τσούχτρες μακριά από τον Κορινθιακό

in ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΠΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κονδύλι ενός εκατομμυρίου ευρώ εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προστασία των ακτών από τις πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών κατά μήκος του Λουτρακίου, του Σχίνου και της Λίμνης Βουλιαγμένης.

Toν Φεβρουάριο του 2020 ο προαστιακός φτάνει στο Λουτράκι

Toν Φεβρουάριο του 2020 ο προαστιακός φτάνει στο Λουτράκι

in ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΑΣ, ΤΟΠΙΚΑ

Στην τελική ευθεία μπήκε πλέον η υπόθεση της επέκτασης του προαστιακού σιδηροδρόμου στο Λουτράκι.

Ρεκόρ guinness και Θεοφάνεια στο Κιάτο.

Ρεκόρ guinness και Θεοφάνεια στο Κιάτο.

in TOP 10, Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΠΙΚΑ

Ρεκόρ guinness και Θεοφάνεια στο Κιάτο, γιορτινή μέρα η σημερινή μιας και είναι διπλή η χαρά. Από τη μία η βάπτιση του Ιησού και από την άλλη ενά ρεκόρ guinness. Ένα ρεκόρ που αφορά την μεγαλύτερη σε βάρος και εμβαδό βασιλόπιτα στον κόσμο,

Ελληνικό: Στην τελευταία φάση το νομοσχέδιο

Ελληνικό: Στην τελευταία φάση το νομοσχέδιο

in ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αύριο αναμένεται να οριστεί ο εισηγητής και η ημερομηνία συζήτησης, κεκλεισμένων των θυρών.

Περιηγηση ανα κατηγορια περισσότερες κατηγορίες